protezy stomatologiczne

Protezy stomatologiczne: stałe czy ruchome?

Protezy zębowe to rozwiązanie stosowane w momencie, gdy w szczęce pacjenta występują częściowe braki zębowe, jak i mamy do czynienia z całkowitym bezzębiem. Gdy naturalny ząb zostanie usunięty z jamy ustnej, zarówno samoczynnie, jak i w wyniku zabiegu stomatologicznego. Nic…