Implanty

Jak wygląda konsultacja implantologiczna?

Implantacja to poważny zabieg, przed którym konieczne jest wykonanie szeregu badań, mających na celu ocenić możliwość wykonania zabiegu. Z pomocą implantacji możliwe jest odzyskanie naturalnego wyglądu i pełnej funkcjonalności uśmiechu – takiego połączenia nie oferuje póki co żadne inne rozwiązanie. Implanty to na ten moment jedno z najdoskonalszych rozwiązań protetycznych.

 

Implanty stomatologiczne służą jako sztuczny korzeń zęba, a wizualnie można przyrównać je do szarej śrubki. Zakłada się je po to, by zamocować na nich koronę protetyczną – sztuczny ząb, mocno zbliżony do naturalnego zęba pod względem wizualnym i funkcjonalnym. 

 

Zabieg implantacji polega na umieszczeniu implantu w kości zęba – z tego powodu konieczne jest przeprowadzenie niezbędnych badań, mających na celu zweryfikować, czy jakość kości jest dostateczna, by umieścić w niej implant. Jeśli nie – konieczne jest opracowanie specjalnego systemu leczenia, by było to możliwe. W każdym razie, konieczne jest dowiedzenie się tego przed podjęciem kroków mających na celu umieszczenie implantu, gdyż w innym przypadku może okazać się, że proces implantacji, czy też na dalszym etapie – gojenia, nie powiedzie się. 

 

Wywiad na konsultacji

 

Podczas spotkania z implantologiem, nazywanym konsultacja implantologiczna, przeprowadzany jest wywiad z pacjentem. Konsultacja implantologiczna polega na dowiedzeniu się przez implantologa, jaki jest ogólny stan zdrowia pacjenta, jakie leki przyjmuje, jakie zabiegi przeszedł w przeszłości i nie tylko. Konsultacja implantologiczna pełni ważną funkcję w całym leczeniu implantologicznym, gdyż bez niej trudno byłoby opracować dopasowany do danego pacjenta plan leczenia. 

 

Konsultacja implantologiczna musi być przeprowadzona, jednak nie jest to dla pacjenta jakkolwiek stresujące. Podczas niej określa się także, jakie badania muszą być przeprowadzone, by implantolog miał pełen obraz tego, w jaki sposób podejść do pacjenta. 

 

Badanie kliniczne przeprowadzane przez implantologa

 

Konsultacja implantologiczna pozwala implantologowi określić, jakie typy badań muszą zostać przeprowadzone. Przede wszystkim, konieczne jest wykonanie zdjęcia pantomograficznego, by określić stan kości pacjenta. Przy wykorzystaniu zdjęcia pantomograficznego lekarz jest w stanie określić dużo większą ilość rzeczy, jednak stan kości pacjenta jest w tym przypadku najbardziej istotny. Warto jest podejść do tematu badań klinicznych rzetelnie, aby droga leczenia mogła zostać opracowana możliwie precyzyjnie.